اگر شما سفارشی در چاپچی ثبت نموده‌اید اما در پرداخت به مشکل خورده‌اید می‌توانید از طریق صفحه سوابق سفارش خود به آدرس https://chapchi.com/customer/purchase روی لینک پرداخت آنلاین کلیک نمایید.


پرداخت مبالغ دلخواه در چاپچی از طریق صفحه https://pay.chapchi.com امکان پذیر می‌باشد.


در صورت نیاز به واریز بانکی، اطلاعات حساب بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

بانک قرض الحسنه رسالت (بنام آقای بهنام توکلی کرمانی):

شماره حساب: 10.8164940.1

شماره کارت: 5041721084728147

شماره شبا: IR680700001000118164940001

حتما پس از واریز، اطلاعات مربوطه را از طریق تلگرام یا ایمیل pay@chapchi.com ارسال نمایید.