وب سرویس (API)

در طراحی سیستم چاپچی از همان ابتدا در نظر گرفته شده است تا کلیه امکانات از طریق وب سرویس (API) قابل ارائه باشد و به همین دلیل ساختار کلی سرویس چاپچی بر پایه‌ی API می‌باشد، حتی خود پنل کاربری نیز توسط API با هسته سیستم در ارتباط می‌باشد.

متاسفانه در زمان حاضر به دلیل آن که در حال تکمیل نیازمندی‌های فعلی پنل کاربری می‌باشیم فرصتی پیش نیامده است تا مستندات API را فراهم و در دسترس عموم قرار دهیم و به زودی این امر میسر خواهد گردید.

در صورت نیاز به API چاپچی می‌توانید با ما مکاتبه نموده تا در صورت لزوم راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایید.