محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید:
مدل محصول :
سایز :
رنگ :
جهت :
خدمات :
امپراتوری کهکشانی که اغلب با عنوان امپراتوری شناخته می‌شود، یک حکومت استبدادی تخیلی در مجموعهٔ جنگ ستارگان است. این حکومت اولین بار در سال ۱۹۷۷ در فیلم جنگ ستارگان معرفی شد و در دو دنباله آن به نام‌های امپراتوری ضربه می‌زند (۱۹۸۰) و بازگشت جدای (۱۹۸۳) نیز ظاهر شد و گروه اصلی ضدقهرمانی در سه‌گانهٔ اصلی است. در زمان وقوع حوادث سه‌گانهٔ دنباله که سه دهه پس از حوادث سه‌گانهٔ اصلی رخ می‌دهد، دولت سقوط کرده‌است و به عنوان امپراتوری قدیم شناخته می‌شود. ریشه‌های شکل‌گیری امپراتوری در فیلم پیش‌درآمد جنگ ستارگان: اپیزود سوم: انتقام سیت به تصویر کشیده شده که طی آن با نقشه‌های پالپاتین که در آن زمان صدراعظم جمهوری بود، امپراتوری پس از جنگ کلون‌ها جایگزین جمهوری کهکشان می‌شود. پالپاتین همچنین به‌طور مخفیانه لرد سیت با نام دارت سیدیوس است که قصد دارد همهٔ جدایها را نابود کرده و قدرت را در کهکشان به سیت بازگرداند.