محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید:
مدل محصول :
سایز :
رنگ :
جهت :
خدمات :
حزب دزدان دریایی نام احزابی سیاسی در کشورهای مختلف است. احزاب دزدان دریایی طرفدار حقوق مدنی، دموکراسی مستقیم و مشارکت در دولت، بازنگری در حق طبع و نشر و حق ثبت اختراع، به اشتراک‌گذاری آزادانهٔ دانش (محتوای باز)، حریم خصوصی اطلاعاتی، شفافیت، آزادی گردش اطلاعات، و بی‌طرفی شبکه‌ها هستند.