محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید:
مدل محصول :
سایز :
رنگ :
جهت :
خدمات :
صحنه‌ی ورود باشکوه سیاوش به صحنه‌ی آزمایشی که به دستور پدرش کیکاووس برپا شده و کیکاووس ازین تصمیم شرمسار، مردم خشمگین و سودابه از ایوان قلعه نگران عاقبت این واقعه هست.